Stichting PiNG

Dit is het weblog van Stichting PiNG anno 2006.

De stichting heeft ten doel:

  • Het virtueel samenbrengen van mensen en het uitwisselen van of het samenwerken aan elkanders (artistieke) producten;
  • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • Het bouwen van virtuele podia, waarop groepen mensen gezamenlijk kunnen optreden, exposeren of samenwerken;
  • Het werven van gelden;
  • Het verrichten van promotionele activiteiten;
  • Het organiseren van en het deelnemen aan exposities.

De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.

Projecten van St. PiNG:

  • Mobilereporters
  • picozine


picozone


urbanscreensart


TalkTommy


ilovehillywood


rouleerdekleer

Daarnaast doen we geregeld meer commerciĆ«le maar altijd met cultuur verband houdende opdrachten waarmee we andere activiteiten grotendeels bekostigen. De leden van de Stichting zijn allen ‘kleine zelfstandigen’: Kunstenaars, ontwerpers en programmeurs.